Lederrådgivning

Stein-M. Jåtten

 er Organisasjonspsykolog og Spesialist i Klinisk Psykologi fra UiB. 

Stein er kjent som en engasjert, erfaren, modig og utholdende lederutvikler, og en kreativ rådgiver og forretningsutviklingspartner, med en karakteristisk stil.

Han utnytter sin brede horisont og kompetanse, hans globale kunnskap og orientering med en realistisk til kjernen forretningsforståelse.

English: Stein is known to be an engaged, experienced, brave, persistent leadership-developer. and an creative advicer and businesspartner with a characteristic style. He utilize my broad horizon and competence, my global knowledge and orientation with a realistic spot on businessunderstanding.

Specialties: Leadership developer, mentor, business partner, and use of art in developmental processes.

Lederrådgivning

Klinisk Psykologi

Kunst

Vi kan hjelpe deg med rådgivning og prosesser i ditt firma

Men lang erfaring innenfor dette fagfeltet, kan vi blant annet tilby tjenester som ledelsesrådgivning, teambuilding, management audits og prosesser for å skape et godt samarbeid i virksomheten.

Ledere om effekten av samarbeidet med Stein:

«Stein har med sin kompetanse og erfaring i 5 år bidratt til betydelig merverdi i prosjektet Lysebotn II til 2 mrd.» Se hele evalueringen av samarbeidet her.

Bjørn Roger Otterdal

Prosjekt Direktør i Lyse produksjon

«Lykkelig utgang på alle organisasjonsutviklingsprosesser Stein har deltatt i.»

Tor Inge Vasshus

CEO i Corporator

«Stein er en viktig bidragsyter til utviklingen av bedriften. Spesielt innen kvalitetssikring og oppfølging av rekrutteringene.»

Kurt Helland

Daglig Leder i TotalBetong

«Stein har en imponerende forretningsforståelse slik at prosjekter med Stein, raskt blir omsatt i merverdi for selskapet.»

Morten Nessler

CEO i SOLV

«Helhetsperspektiv og i går dybden»
«Bryr seg, med engasjement»
«Klartenkt og deler av egne erfaringer»

PER TORE SOLSTAD

Region direktør i Rema 1000

«Dedikert person og mentor »
«Stor integritet»
«Profesjonell og arbeidsom..»

EIMUND NYGAARD

Konsernsjef i LYSE

«Engasjert, direkte, ærlig.»
«Godt overblikk, helhetssyn.»
«Gode metoder, teknikker.»

KJETIL GAUSEL

Adm.dir i Alu Rehab as

«Bruker konsistent x-modellen»
«Stimulerer krefter i deg»
«Følger godt opp, er klar»

INGER ØSTENSJØ

Ex Rådmann i Stavanger kommune

«Langsiktig samtalepartner..»
«Ser helheten og kundens behov..»
«Tydelig på krav og kvalitetsforventning.»
«Unik ramme i BLISS..»

LARS HELGELAND

Daglig leder i Butikkutvikling

«Utradisjonell.»
«Kunnskapsrik»
«Engasjert og interessert.»

ARNE NØST/ MERETE EIK

Ex Teatersjef og Direktør ved Rogaland Teater

«Kopler potensialet..» «Skaper tillit»
«Streng og kompromissløs..»
«Ydmyk og kompetansebasert»

ATLE EIDE

Senior Partner i HitecVision