Mot ukjent mål

1982, Håndkolorert radering, 35 x27

28 000,-