TROND BERG ERIKSEN I BLISS OG LYSE

Miniseminar i Bliss:

«Hva kan vi lære av Machiavelli og Aristoteles?»

Trond Berg Eriksen har nylig lansert ny bok om Machiavelli «Reven i hønsegården».

Trond Berg Eriksen hos konsernledelsen i Lyse

Foredrag og drøfting om «Hovmod står for fall?». Interessant, tankevekkende og engasjerende møte.