PORNOSLADDEN – NORSK SAMTIDSKUNST – SALGSUTSTILLING

Bilder fra Stein M. Jåttens private samling III

Unni Askeland
Dag Thoresen
Arne Nøst
Frans Widerberg
Gry Hege Rinaldo
Ane Djuvan Winnje
Marit Victoria Wulff Andreassen
Håkon Bleken
 
Gjest: Tatjana Antoshina

Identitet, kroppsfiksering, sex, kjønn, pornosladd, dobbeltmoral.

«Seksualitet er et tveegget fenomen – det beriker og utvikler,

og det utnyttes og oversvømmer oss til det kvalmende.»

Med utgangspunkt i 4 avisartikler, som speiler noen sider ved dagens samfunn og kropp-seksualitet, belyses tematikken via 8 norske samtidskunstnere, og en utenlandsk gjest.