MINISEMINARER I BLISS HØSTEN 2009 NORGE OG EUROPA

Gert Mak skriver i sin bok «Europa»; «Har vi i Europa en felles historie? Ja, Romerriket, Renessansen, Reformasjonen, Opplysningstiden, 1914, 1945, 1989. Men hvor sprikende er ikke Europeernes individuelle erfaringer.”

Vi setter lyset på: Hva skjer i Europa? Norge og Europa?

Torsdag 17.september: Janne Haaland Matlary

”Vi er alle Europeere!”

Torsdag 5.november: Nina Witoszek

”Verdens beste land”