MINISEMINARER I BLISS HØSTEN 2008 OG VÅREN 2009

Alle dager Kl 0900-1200 inkl lunch

1. Torsdag 18/9-08 Dr.art, Førsteamanuensis i Historie v/UiS, NILS R LANGELAND

Tema: ”Portrett av verdas rikeste og lukkelegaste land” Link

 

2. Torsdag 23/10-08 Forfatter KJARTAN FLØGSTAD

Tema: ” Om Den norske tenkemåten

Thomas Hylland Eriksen i Bliss 22/1-2009
 

3. Torsdag 22/1-09 Professor/forfatter  THOMAS HYLLAND ERIKSEN

Tema: ” Storeulvsyndromet – Jakten på lykken i overflodssamfunnet”

Fuggeli
 

4. Torsdag 28/5-09 Professor: PER FUGELLI

Tema: «Nokpunktet» –Om helse, makt og goder i samfunnet

Detaljusteringer kan forekomme

Miniseminarene foregår i en skiftende billedkunstnerisk ramme i Bliss art & developement i Sverdrupsgt 30.

En times foredrag, drøfting/samtale + lunch.

Relevante bøker/litteratur er inkl.

Begrenset deltakerantall pga plass. ”Først til mølla”

Seminaravgift kr 2500,- pr seminar.

Bindende påmelding.

Meld deg på til spennende og givende refleksjon og utvikling i hver og ens dannelsesprosjekt.

Til stein@jaatten.no  eller tlf 91147325, for ett eller flere av seminarene snarest.

Vel møtt!