LEDERNETTVERKSMØTE

Onsdag 8/2-2006 hadde vi et spennende ledernettverksmøte i Bliss, der professor Otto Ottesen innledet om «Er ledelse mulig ?», der bilder av endringsledelse ble belyst ut fra et historisk og erfaringsbasert perspektiv.

Generalen – Den «myke» generalen – Stifinneren – Tilrettleggeren – Deltakeren.