LEDELSE OG DANNELSE

Første seminar 15. mars fullbooket:

«Å lede seg selv – Om mening, integritet og forbilder»