LEDELSE OG DANNELSE 3

Tredje seminar i serien «Ledelse og Dannelse» -fullbooket:

«Litterære innfallsvinkler til individualitetens tidsalder»