LEDELSE OG DANNELSE 2

Finn Skårderud i Bliss 3. mai 2006
Andre seminar i serien «Ledelse og Dannelse» -fullbooket:
«Individualitetens tidsalder»

3.mai var Finn Skårderud i Bliss, i serien «Ledelse og Dannelse: Individualitetens tidsalder». Han snakket om «Individualitet og mestring». Seminaret var fullboooket.