KJETIL FINNE

Kjetil Finne viser nye malerier i Bliss art & development 10.mars – 2-april.

Kjetil Finne har ikke hatt utstilling i Stavanger siden han i 2001 viste en stor retrospektiv i Stavanger Kunstforening. I mellomtiden har han i 2002 vært i Nordisk Ministeråd i København , og i Haugesund Billedgalleri . I 2003 i Galleri F-15, og nå sist høsten 2005 i Galleri Henrik Gerner i Moss og i Galleri Falkum i Skien.

Han arbeider med en stor utstilling med bokutgivelse til 2008 i nye Galleri Sølvberget som skal avsluttes i Midtøsten.Prosjektet dreier seg om en reell historie om konfiskering av land.»Historien om et hus – Om Cliff Hotell «.

Utstillingen «Villa Real Pilgrim»inspirert av Goya, som åpner i Bliss Art & Development 10.mars, har sitt utspring i to hoteller kunstneren kjenner godt , Hotel Martinez i Cannes og Hotel Villa Real i Madrid. Det ene dekadent, ekstravagant henimot det arrogante – det andre i sentrum av Madrid, like ved den spanske nasjonalforsamlingen, Cortez , er også et fasjonabelt hotel. Men utenfor hotellet, i parken, bor de fattige uteliggerne på benkene.Hit kommer de hver kveld, og setter opp sine pappkartonghus.. Kunstnerens relasjonelle observasjoner begge steder tematiseres inn i hans eksistensielle prosjekt. Folks søken etter nærhet og kontroll i livet.Dilemmaer som nærhet -avvisning og ensomhet og tilhørighet berøres og belyses i en søken som vises i poetiske anslag, og med rene og klare farger som bakteppe.De menneskelige prosessene fremtrer med sin dynamikk og varhet. 

En sober utstilling, og et nytt skritt i Kjetil Finnes betydelige kunstnerskap.