HVA NÅ NORGE?

Steins kronikk i Stavanger Aftenblad 04.08.2011