BLISS ER KULTURSUPPORTER 2008

Bliss er Kultursupporter 2008

Stavanger 2008 er en unik mulighet for regionen.
Kultur har alltid vært en aktiv ingrediens i Organisasjonspsykolog Stein-M. Jåtten’s utviklingsarbeid med ledere. Dannelsesprosessene foregår i Bliss Art & Development, der kunst av ulike slag og lederutvikling går hånd i hånd.

2008 vil stimulere Bliss til å gjennomføre enda dristigere prosjekter enn hittil.
Bliss er allerede involvert i flere 2008 prosjekter, og vil som Kultursupporter 2008 entusiastisk, bruke og promotere de mulighetene  2008  innebærer”

”GOD LEDELSE ER KUNSTEN Å VÆRE ETTERPÅKLOK I FORKANT”

kultursupporter2.gif