ARNE NØST : 22.JULI

Motivisk bearbeidelse av våre sår etter terroren. Ulike aspekter etter 22 juli tegnet for Aftenposten. Originalene er bearbeidet av Nøst  i Photoshop.