7. MARS 2006 KONSERNLEDELSEN I LYSE M/FELLER PÅ KULTURAFTEN I BLISS

7. mars 2006

Konsernledelsen i Lyse m/feller på kulturaften i Bliss 7/3-2006

Føråpning av maleren Kjetil Finnes nye utstilling «Villa Real Pilgrim».

Svein Tang Wa fra Rogaland Teater avsluttet en spennende kveld.