VERDISKAPING GJENNOM MENNESKER
Bidrar til at ledelse og virksomheter får vind i seilene og skaper resultater.
TA KONTAKT

Lederrådgivning

Klinisk Psykologi

Kunst

Stein M. Jåtten er organisasjonspsykolog og spesialist i klinisk psykologi med over 30 års erfaring innen lederutvikling. Med et fokus på å designe, forberede og levere trening og oppfølging knyttet til samhandling, risikoforståelse og god ledelse.